شال کد: 182

شال نخی سبک با لبه ریشه دار

200x70 cm

طرح الهام گرفته شده از: آثار به جا مانده از نوشیجان ملایر.
 نوشیجان آتشکده و قلعه‌ای باستانی در نزدیکی روستای شوشابِ ملایر است. کاوش‌های صورت گرفته در تپه‌های این محوطۀ کهن، منجر به شناسایی طبقاتی سه‌گانه در بناهای آنجا شد که طبقه اول را به مادها، طبقه دوم را به هخامنشیان و طبقه سوم را به اشکانیان نسبت می‌دهند.
نوشیجان جایی‌ست که نمونه‌هایی از نخستین پول‌های بشری موسوم به "سیگلو" در آن یافت شده است. این پول‌ها از جنس نقره و بیشتر به شکل حلقه‌های توخالی یا دایره‌‌هایی مارپیچ هستند و در اَشکال تک، جفت و چهارتایی، با مفتول ساخته می‌شدند. سیگلوها سکه‌های رایجِ حکومت‌های مادی می‌باشند که کاربردشان تا ابتدای امپراطوری هخامنشی، در میان‌رودان و نواحی غربی ایران همچنان مرسوم بوده است.

20191822