روسری کد: 200

روسری نخی سبک با لبه دست دوز

140x140 cm

طراحی شده بر اساس دیوار نگاره باقی مانده از دوره هخامنشی

محل نگهداری: موزه لوور

20192001