p1

شوش
تپه ی باستانی شوش واقع در جلگه ی خوزستانِ ایران از کانونهای دیرینه ی پیدایش و رشد فرهنگ در جهان باستان است. این منطقه از حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح تا اواخر عهد ساسانی رونقِ شهرنشینی داشته و از مراکز مهم سیاسی تمدنهای عظیمی همچون عیلام و هخامنشی به شمار می رفته است. طی کاوشهای تیمهای باستان شناسی فرانسوی آثار بسیاری از تپه ی شوش به دست آمده که علاوه بر تعداد بالا دارای کیفیت هنری بالایی نیز هستند.از آن جمله است جام زیبای شوش!

اقوام باستانی غرب فلات ایران بزکوهی را مظهر عوامل طبیعی سودمندِ زندگی می دانستند به نحوی که در لرستان بز مظهر خورشید بود و درشوش و ایلام مظهر فراوانی و رویش و برکت. در یکی از متون کهن پهلوی به نام درخت آسوریک، داستانی حول گفتگوی بز با درخت نخل شکل گرفته که به نوعی مناظره ی سمبلیک باورهای بومی ایرانی در مقابل سبک زندگی اقوام بین النهرین است.
به طور خلاصه بز کوهی نماد قوم و ملت ایران و زندگی مبتنی بر کشاورزی محسوب می شده است و حضوری معنا دار در نقوش باستانی ایران دارد.
پروشات در ادامه ی روند معرفی و ارائه ی نمودهای فرهنگی ایران در قالب محصولات متنوع خود، آثاری را با بهره مندی از نقوش باستانی این حیوان تولید کرده است و اینگ خدمت شما عرضه می دارد.

سفالگری از مهارتهای ویژه ی مردمان شوش بوده است. طرحهای منحصری از اشکال هندسی و تصویر حیوانات برای تزئین روی سفالهای شوش نقش بسته است که از لحاظ قواعد بصری بسیار مدرن و امروزی هستند. دقت ساخت و نقش برخی از این ظروف سفالی برتری تمدن شوش را نسبت به سایر مدنیتهای هم جوار و هم دوره به خوبی نشان می دهد.
درمیان سفالینه های مکشوف در شوش ظرفی شبیه لیوان با نقش بسیار زیبای بز کوهی به چشم می خورد که اکنون در موزه ی ایران باستان نگهداری می شود.
این ساغر سفالیِ نخودي رنگ، مزّین به یک ردیف نقش پرندگان مردابی در قسمت لبه است و در بخش میانیِ لیوان در سه طرف، نقوش سه بز کوهی با شاخهای مدّور و بلند دیده می شود که درمیان خمیدگی شاخها، هنرمند سفالگر شوش، تصویر خورشید را به صورت مربع در وسط دایره ای نشان داده است.


هنرمند : فريش البرز كوه

2019-71
Proshot design 2019