شال کد: 177

شال نخی سبک با لبه ریشه دار

200x70 cm

طرح الهام گرفته شده از: نقش سفال‌های تمدن سیلک کاشان.
سفال‌های مربوط به تمدن‌های پیشاتاریخیِ ایران، به ویژه در دورۀ
مس‌سنگی (دوره‌ای بین نوسنگی و عصر مفرغ)، نقوش بسیاری بر پیکره دارند که هر کدام حاوی معانیِ رمزآلودی‎ هستند.
خورشید، ستاره، چرخ، چلیپا (صلیب شکسته)، لوزی و... از این جمله‌اند.
این آیکون‌ها، ساده‌ترین اشکال از حیث اجرا بر روی سفال به شمار می‌آیند؛ درحالی‌که پیچیده‌ترین تصاویر به لحاظ تفسیر و رمزگشایی نیز هستند. نماد رازناکی‌ که بر سرانداز (شال) پیش رو ترسیم گشته، از نگاره‌های منقوش بر روی سفال‌های آن دوره وام گرفته شده است. این نقش در زمرۀ تزییناتِ هندسیِ گسترش‌پذیر، به صورت یک الگوی تکرارشونده، در سفال‌نگاری‌های سیلک کاشان و شوش خوزستان کاربرد داشته است. در این فرم ساده، به خوبی عناصر تکرار، تقارن، تناسب و توازن نمودار است. بنا بر گمان برخی باستان‌شناسان، خطوط شکستۀ این نقوش، از شکل بصری کوه‌ و ستیغ‌های در امتداد هم اقتباس شده است. در فرهنگ مردمان آن عصر تصویر کوه بازنمایِ مفاهیمی چون پایندگی و استواری و پایداری بوده است؛ و جالب اینکه پس از چندین هزاره هنوز شاعران فارسی‌زبان، این پدیده طبیعی را، در مابه‌ازای همان معانی به تمثیل می‌کشند.

20191774A