روسری کد: 199

شال نخی سبک با لبه ریشه دار

200x70 cm

طراحی شده بر اساس دیوار نگاره باقی مانده از دوره هخامنشی

محل نگهداری: موزه لوور

20191991A