p6

عصر برنز یا عصر مفرغ دوره‌ای در تاریخ پیشرفت بشری است که در روند آن انسان‌ها بیشتر به فلزکاری دست زدند و از شیوه‌هایی برای گداختن مس و قلع و فرایند آلیاژسازی آن و قالب‌ریزیِ برنز بهره بردند. عصر برنز بخشی از سامانه سه‌دوره‌ای در زمان پیش از تاریخ جامعه انسانی‌است. دو دوره پیش و پس این عصر در سامانه یادشده عصر سنگ و عصر آهن می‌باشند. در سامانه ی یاد شده عصر برنز پس از دوره ی نوسنگی آغاز می‌گردد.

بر تاج شاهان ساسانی نمادهایی مانند نقش قرص خورشید، هلال
ماه، ستاره، بال عقاب، شعاعهای نور و مروارید دیده میشود.
ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه میگوید : "شاهان
ساسانی تاجی بر سر میگذاشتند که بر آن نقش گردونه خورشید
بود"
بدین روال به هنگام حکومت ساسانی مظاهر ایزدانی چون
بهرام، میترا، آناهیتا و تیشتر و... در پوشاک و
سایر تزئینات فرمانروایان ساسانی به شکلی پنهان و رازآمیز
وجود دارد و گاهی یک عنصر آیینی به صورت نمادین در
تاج، لباس و سایر لوازم فرمانروا تکرار می شد. این اشیای
نمادین از نشانه های شاهی شمرده میشدند که حتی خاطره ی
آنها در ادبیات قرون بعد نیز دیده میشود. رودکی شاعر
بزرگ پارسی، قرن سوم و چهارم هجری از دیهیم، گردنبند و
گوشوار شاهی نام برده است :
به یک گردش به شاهنشاهی آرد
دهد دیهیم و طوق وگوشوارا .

در بسیاری از هنرهای سنتی گذشته نوعی ارتباط با طبیعت و جهان
هستی و امر قدسی مشاهده میشود. گویی انسان طراح یا صنعتگر هنگامی که به آفرینش صنعتی
و هنری دست می يازد، خود را با طبیعت و جهان هستی و خالقِ کل جهان هستی در ارتباط قرار
می دهد. شاید بتوان گفت اهمیت نقش نماد و اسطوره های کهن ایرانی در زندگی و هنر ایرانیان در
گذشته تا اندازه ای بوده که موجب پدید آمدن جامعه ای اسطوره باور و نمادپرور شده بود و هنر و
زندگی را از یکدیگر جدا نمی نمود. در چنین جامعه ای باورهای مردمان در اشیاء و ظروف جلوه گر
بوده است. این امر خود گویای اهمیت طراحی و جایگاهِ نقوشِ به کار رفته در اشیاء آن عصر از تاریخ ایران است.


هنرمند سيما كربلايي

2019-95
proshot design 2019-95